New Line RealityRealitná kancelária - New Line Reality - predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností
Predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností

Všeobecné podmienky

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby realitnej kancelárie NEW LINE REALITY. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Realitná kancelária NEW LINE REALITY zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Realitná kancelária NEW LINE REALITY si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom realitnej kancelárie NEW LINE REALITY alebo tretích strán zmluvne viazaných s realitnou kanceláriou NEW LINE REALITY. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom realitnej kancelárie NEW LINE REALITY.

Všetky osobné údaje získava realitná kancelária NEW LINE REALITY od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.