New Line RealityRealitná kancelária - New Line Reality - predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností
Predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností

Kedy nie je predávajúci povinný platiť daň z príjmu z predaja bytu, domu alebo pozemku?

 

Plánujete predať byt, dom alebo záhradu? Obávate sa platenia dane z príjmu z predaja?

Legislatíva SR upravuje prípady, kedy predávajúci nie je povinný platiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti. 

 

Oslobodobie od povinnosti platiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti sa vzťahuje na nasledujúce prípady:

1.   ste FYZICKÁ OSOBA (nepodnikateľ)

  •  - ak predávate nehnuteľnosť, ktorú ste vlastnili 5 a viac rokov, daň z príjmu z predaja neplatíte
  • -  podmienkou je, aby ste nehnuteľnosť vlastnili minimálne 5 rokov

 

2.   ste PRÁVNICKÁ OSOBA alebo FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ a nehnuteľnosť máte zahrnutú do obchodného majetku

  • - ak predávate nehnuteľnosť po uplynutí 5 a viac rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku, daň z príjmu z predaja neplatíte
  • - podmienkou je, aby bola nehnuteľnosť vyradená z obchodného majetku minimálne 5 rokov 

 

3.   nehnuteľnosť ste ZDEDILI 

  • - ak poručiteľ, t. j. osoba, po ktorej ste nehnuteľnosť zdedili, vlastnila takúto nehnuteľnosť 5 a viac rokov, daň z príjmu z predaja neplatíte
  • - podmienkou je, aby poručiteľ vlastnil nehnuteľnosť aspoň 5 rokov pred dedením

 

V prípade pochybností ohľadne povinnosti platiť daň z príjmov pri predaji nehnuteľnosti sa obráťte na spolupracujúcu advokátsku kanceláriu -  www.LEGALADVISORY.sk, kde Vám radi poradia ohľadne Vašej daňovej povinnosti.